Stappenplan naar aardgasvrij wonen

Ook in Dordrecht stappen we over van aardgas naar andere, schonere warmtebronnen. De Transitievisie Warmte 2021 beschrijft per buurt de route naar aardgasvrije woningen en gebouwen.

Bekijk hier de Samenvatting van de Transitievisie Warmte 2021

In de Transitievisie Warmte 2021 leest u wat de overstap voor u betekent. Zo ziet u per buurt wat het meest duurzame alternatief is. We geven een tijdpad weer en welke stappen u al kunt zetten. Deze route willen we stap voor stap doorlopen, samen met u en alle andere inwoners.

Het tijdspad en de route verschillen per buurt. Maar ook binnen een buurt kunnen verschillen bestaan. Is in uw buurt het warmtenet het meest duurzame warmte-alternatief? Dan worden eerst nieuwbouwwoningen in uw buurt aangesloten op het warmtenet. Of woningen van de woningcorporaties. Heeft u een nieuwbouwwoning? Dan is de kans groot dat u al klaar bent. Informatie over isolatie, ventilatie, opwekken en verwarmen zijn dan vaak niet van toepassing op uw woning. Maar mogelijk wel voor andere, oudere woningen in uw buurt.

Hoe wordt uw buurt aardgasvrij?

Vul uw adresgegevens in op www.aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/dordrecht en kom te weten wat de voorkeursoplossing voor aardgas is voor uw buurt en hoe u uw eigen woning of pand hierop kunt voorbereiden.