Drechtse Energie

Balsa 200, Dordrecht, Nederland

De doelstelling van Drechtse Energie is: Inwoners en bedrijven in de Drechtsteden enthousiasmeren voor het opwekken van duurzame energie met eigen windturbines, zonneweides.

Drechtse Energie is opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden.

De doelstelling van Drechtse Energie is: Inwoners en bedrijven in de Drechtsteden enthousiasmeren voor het opwekken van duurzame energie met eigen windturbines, zonneweides. De concrete doelstelling is het bouwen van duurzame opwek voor en door lokale burgers en bedrijven in een coöperatieve organisatie van de Drechtse burgers. De opbrengsten uit deze democratisch en coöperatief beheerde duurzame energie zullen bijdragen aan het terugdringen van vervuilende energiebronnen en de lokale economie. Doe mee of lees meer.

Over dit lokale initiatief

Drechtse Energie is opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden.
Energieloket Duurzaam Drechtsteden