Drechtse Stromen

Voorstraat 78, 3311 ER Dordrecht, Nederland

Drechtse Stromen is een stichting van, voor en door bewoners. Wij zetten ons in voor samen energie besparen en lokaal duurzaam opwekken. Het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zorgt voor lokale werkgelegenheid en de opbrengsten vloeien terug naar de gemeenschap. En we geven lokaal een antwoord op klimaatverandering.

Ons uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen. Ook mensen die zelf onvoldoende middelen hebben, moeten hun huis kunnen isoleren en andere energiebesparende maatregelen aanbrengen. Isoleren en daardoor minder energie verbruiken, helpt bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot, vergroot van het comfort in huis en is goed voor ons aller portemonnee. Ons motto: wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken!

Adviezen aan gemeenten

Naast praktische adviezen aan bewoners denken we ook na hoe over hoe de energietransitie het beste kan worden aangepakt. In 2020 hebben we meegedaan aan de voorbereiding van de Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES) en de gemeentelijke Transitievisies Warmte. Ook hebben we de gemeenten geholpen bij hun participatie-avonden. Onze energiecoaches traden hier op als gespreksleider. Zie voor deze visies deze gemeentelijke websites.

Over de energietransitie en vooral over het isoleren en aardgasvrij maken van alle woningen is door ons in het begin van 2022 een voorstel gedaan aan de gemeenten. De basisaanpak is gelijk, wel zijn de aantallen aangepast per gemeente. Sleutelbegrippen zijn: opknippen in behapbare projecten, de bewonerswensen centraal, een duidelijke ambitie stellen: En rond 2035 à 2040 klaar.

Over dit lokale initiatief

Samen comfort verhogen en energie besparen
Energieloket Duurzaam Drechtsteden