Drechtsteden Energie

Dordrecht, Nederland

Het is belangrijk dat we nú in actie komen om over te stappen op duurzame energie: overheid, bedrijfsleven en inwoners. Alleen zo kunnen we klimaatverandering tegengaan. In alle zeven gemeenten in de Drechtsteden gaan mensen aan de slag: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Er worden huizen geïsoleerd, warmtenetten aangelegd en zonnepanelen geplaatst. Elke actie, groot of klein, is belangrijk.

In de regio Drechtsteden zijn we al een tijdje bezig met de energietransitie. Dat doen we met ruim 35 partijen die allemaal het Energieakkoord Drechtsteden hebben ondertekend: gemeenten, woningcorporaties, netbeheerder Stedin, warmteleverancier HVC, Drechtse Stromen en het Regionaal Energieloket. Ons einddoel: een energieneutrale regio in 2050. Dat klinkt nog ver weg. Toch zijn we al druk bezig om stappen te zetten richting ons einddoel. Wat die stappen zijn? Bekijk het per gemeente.

 

Over dit lokale initiatief

IEDEREEN KAN NU IETS DOEN!
Energieloket Duurzaam Drechtsteden