Energie Coöperatie Dordrecht

Baanhoekweg 38, 3313 LA Dordrecht, Nederland

De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) richt zich op energiebesparing, energieproductie en energielevering in Dordrecht en is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dordrecht en afval- en energiebedrijf HVC.

De ECD richt zich op:
Energie besparen in bij woningen door het aanbieden van energiescans en collectieve aanpak van energiebesparing in wijken en straten. Ook is ECD actief op het gebied van energie opwekking: het adviseren over en het installeren en exploiteren van zonnecentrales.

Het motto van de ECD is: schone energie uit Dordrecht.

De ECD wil de mogelijkheden gebruiken die in Dordrecht aanwezig zijn om energie te besparen en energie te produceren. Hiervoor wil zij in Dordrecht opgewekte groene energie aan inwoners en bedrijven aanbieden. De coöperatie biedt inwoners en bedrijven ook de mogelijkheid om te delen in duurzame energieproductiemiddelen van de ECD zoals zonne-energiecentrales en in de toekomst windmolens. Verder helpt de ECD inwoners en bedrijven in Dordrecht om schone energieprojecten te starten en uit te voeren.”

Over dit lokale initiatief

VOOR EN MET DORDRECHT een duurzame stad
Energieloket Duurzaam Drechtsteden