Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

Sliedrecht, Nederland

Woont u in Sliedrecht-Oost? Dan gaat uw wijk als eerste in Sliedrecht op weg naar een aardgasvrije toekomst. Op de website www.sliedrechtaardgasvrij.nl leest u hier meer over

U vindt er onder andere informatie over alternatieven voor aardgas en antwoord op veelgestelde vragen. Maar ook tips om alvast energie te besparen. Zo kan iedereen alvast inspiratie opdoen.

De website is een samenwerking van de gemeente, Regionaal Energieloket, HVC Groep, Tablis Wonen, Drechtsteden en Stedin.

Sliedrecht aardgasvrij – Transitievisie Warmte

Het gebruik van aardgas voor de verwarming van huizen en gebouwen draagt bij aan de opwarming van de aarde. We krijgen meer last van droogte, hitte en hevige regenval. In ons land en in de rest van de wereld zijn daarom afspraken gemaakt om het opwarmen van de aarde tegen te gaan. In 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om onze woningen te verwarmen en om te koken. Ook in Sliedrecht bereiden we ons voor op een toekomst zonder aardgas.

Buurt voor buurt aardgasvrij

De overstap naar andere warmtebronnen gaat stap voor stap en gebeurt buurt voor buurt. Voor iedere buurt heeft de gemeente onderzocht welke warmtebron het meest duurzaam is en de laagste kosten voor de buurt heeft. Dat kan in de ene buurt aansluiting op een warmtenet zijn en in de andere buurt een volledig elektrische oplossing. Woningeigenaren bepalen voorlopig nog zelf op welke duurzame warmtevoorziening zij overstappen. Voor huurders geldt dat de verhuurder de keuze maakt voor een aardgasvrije warmtevoorziening. In de Transitievisie Warmte leest u wat de route en aanpak is naar aardgasvrije woningen en gebouwen.

Hoe wordt uw buurt aardgasvrij?

Vul uw postcode plus huisnummer in bij de Warmte-wegwijzer van gemeente Sliedrecht en lees welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft in uw buurt. En wat u zelf al kunt doen om uw woning hierop voor te bereiden.

Over dit lokale initiatief

SLIEDRECHT OOST AARDGASVRIJ
Energieloket Duurzaam Drechtsteden