All electric warmtepomp

Helemaal van het aardgas af kan met een all electric warmtepomp.

Hij doet alles wat je oude cv-ketel ook doet: je woning verwarmen en het leveren van warm water. Een volledig elektrische warmtepomp werkt op stroom, daarom wordt het ook wel all electric genoemd. De warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en zorgt voor een bruikbare temperatuur.

Is mijn huis geschikt?

Een full electric warmtepomp is geschikt als jouw huis redelijk tot goed geïsoleerd is. Je combineert hem met vloer- of wandverwarming of radiatoren die voldoende warmte afgeven bij een lage watertemperatuur. Het is dus belangrijk

Soorten all electric warmtepompen

Grond/water warmtepompsysteem

Bij een grond/water warmtepompsysteem wordt de warmte of kou uit de grond gehaald. Dit proces kan plaatsvinden via een verticale- of een horizontale grondwarmtewisselaar.

De horizontale grondwarmtewisselaar is horizontaal onder de grond verwerkt en heeft hetzelfde werkingsprincipe als de verticale grondwarmtewisselaar. Echter vraagt een horizontaal systeem wel veel meer ruimte (oppervlak). In een enkel geval kan dit een goedkopere oplossing zijn. De grondwarmtewisselaar wordt in de vorm van een horizontaal buizennetwerk aangelegd onder de grond.

Een grond/water warmtepompsysteem wordt ook wel een ‘gesloten bron’ genoemd en kan zowel individueel als collectief worden toegepast.

Water/water warmtepompsysteem

Onder de noemer water/water warmtepomp zijn twee verschillende technieken mogelijk: het gebruik van grondwater en oppervlaktewater. Bij het gebruik van grondwater wordt de warmte uit een waterbron (acquifer) gehaald. Hiervoor zijn twee bronnen nodig: een warme bron en een koude bron. De warmte of kou die uit de bron wordt gehaald, wordt gebruikt voor het verwarmen of koelen van de woning. Om warmte uit grondwater te halen, wordt eerst het grondwater opgepompt. Vervolgens wordt de warmte onttrokken en weer afgegeven aan de andere grondwaterbron. Na ongeveer een half jaar wordt de circulatierichting omgedraaid.

Bij het gebruik van oppervlaktewater wordt een korf of rek met gesloten leidingen in een waterlichaam (vijver, sloot of gracht) geplaatst, waardoor warmte uit het oppervlaktewater kan worden onttrokken als bron voor de warmtepomp. Het verkrijgen van een vergunning voor deze methode kan echter praktisch lastig zijn, vooral als het water niet in eigendom is.

Lucht/water warmtepompsysteem

Bij de lucht/water warmtepomp wordt de buitenlucht aangezogen door een ventilator. Een warmtewisselaar haalt vervolgens energie (warmte) uit de buitenlucht. Deze onttrokken energie wordt via de verdamper, de compressor en de condensor omgezet in warmte voor het verwarmen van water. De lucht/water warmtepomp wordt vaak gebruikt in bestaande gebouwen, maar kan ook worden ingezet om bijvoorbeeld een zwembad op temperatuur te brengen.

Lucht/lucht warmtepompsysteem

Bij een lucht/lucht warmtepomp wordt net als bij de lucht/water warmtepomp de energie opgenomen door middel van een ventilator met warmtewisselaar (buitenunit). Deze warmtewisselaar onttrekt de warmte uit de aangezogen buitenlucht. De ruimte wordt opgewarmd met een luchtblazer. Dit kan een wandmodel zijn, maar tegenwoordig zijn er ook staande grondmodellen. De lucht/lucht warmtepomp, die we meestal kennen als airconditioning, kan uitstekend verwarmen. Dit systeem wordt veel toegepast in studio’s of hotelkamers, omdat dit systeem goed geschikt is om één of een beperkt aantal ruimten te verwarmen of te koelen. Deze warmtepomp is makkelijk te plaatsen en daarom goed toepasbaar bij de bestaande bouw.

Is er een vergunning nodig?

Voor het aanleggen van bodemsystemen is het nodig om dit te melden bij de gemeente. Deze meldingsplicht is vooral bedoeld om bij te houden hoeveel bodemsystemen er zijn en waar ze zich bevinden.

Er gelden specifieke regels voor het aanleggen van bodemsystemen in waterwingebieden, waar aparte verordeningen van kracht zijn. Als ons vooronderzoek aantoont dat de beoogde boorlocatie zich in een waterwingebied bevindt, kan dit van invloed zijn op het realiseren van een bodemsysteem. Met behulp van de WKO Tool is te zien of een bepaalde locatie in een waterwingebied ligt.

Wat betreft de buitenunit van een lucht-water warmtepomp, hangt het af van verschillende factoren, zoals of de buitenunit zichtbaar is vanaf de openbare weg. Over het algemeen geldt dat een buitenunit van een warmtepomp in de voortuin of een erfdeel dat grenst aan openbaar gebied, van meer dan 1 meter hoog, vergunningsplichtig is, al dan niet met een ombouw eromheen. Daarnaast kan een welstandsbeoordeling nodig zijn, tenzij er geen redelijke eisen van welstand gelden. Deze regels kunnen verschillen per gemeente. Een vergunningscheck kan worden uitgevoerd via www.omgevingsloket.nl.

Levensduur warmtepomp

De te verwachten levensduur van een warmtepomp is ongeveer 15 tot 20 jaar bij normaal gebruik. In de praktijk blijkt echter dat warmtepompen vaak langer meegaan. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal draaiuren en opstartmomenten. Het is aan te raden om jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren om ervoor te zorgen dat de warmtepomp goed blijft functioneren.

Kosten

De kosten van een lucht-water warmtepomp, die volledig aardgasvrij is, variëren afhankelijk van het gekozen type/merk en het aanbevolen vermogen door de installateur/leverancier, gebaseerd op een warmtetransmissieberekening. Naar schatting liggen deze kosten tussen de € 10.000,- en € 17.500,- voor een gemiddelde woning.

De kosten van een bodem-water warmtepomp zijn hoger dan die van een lucht-water warmtepompsysteem, maar het rendement is ook hoger. Bovendien gaat de bodembron veel langer mee, meestal met een garantie van 30 jaar in de praktijk. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, maar voor het hele warmtepompsysteem wordt geschat dat het tussen de € 22.500,- en € 35.000,- kost om te investeren. Dit systeem vervangt volledig een Cv (aardgas) ketel, waardoor de gasaansluiting kan worden afgesloten, mits er geen aardgas nodig is in de keuken.

Extra kosten bij all electric warmtepomp

Als je besluit om een volledig elektrische warmtepomp te installeren, moet je mogelijk ook andere aanpassingen doen, zoals het aanpassen van de radiatoren en het verzwaren van de stroomaansluiting. Dit brengt extra kosten met zich mee waar je rekening mee moet houden.

Subsidies en Financiering

Vind je bedrijf

Stel ons je vraag

Waar plaats je de binnen-unit?

De opstelplaats voor de warmtepomp binnen moet groot genoeg zijn. Een volledige warmtepomp is net zo groot als een hoge koelkast, dat komt vooral door het grote voorraadvat voor warm water. Wil je de warmtepomp op zolder plaatsen? Houd er dan rekening mee dat de warmtepomp er ook gebracht moet kunnen worden. Een zolderluik met vlizotrap of een smalle gewentelde trap is dan niet voldoende.