Enkel glas vervangen

Als er in jouw woning nog enkel glas of ‘normaal’ dubbel glas (thermopane) aanwezig is, dan is het verstandig om dit te vervangen door modern HR++ of zelfs HR+++ glas (triple). Het vervangen van beglazing kan dan een prima eerste stap zijn!

Hou bij het vervangen van beglazing ook rekening met de ventilatie in de woning. Is er weinig ventilatie? Neem dan ook gelijk ventilatievoorzieningen, zoals ventilatieroosters, mee bij het vervangen van de beglazing. Dit draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Als er een balansventilatiesysteem geplaatst wordt, dan zijn ventilatieroosters in het raam niet nodig.

Wil je graag een gasloze woning? Dan adviseren wij om direct te kiezen voor drievoudige beglazing. Met drievoudige beglazing zorg je ervoor dat er minder energie nodig is om de woning op de juiste temperatuur te krijgen. Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat je op termijn ook met lagere temperaturen de woning kan verwarmen. Let er wel op dat de isolatiewaarde van de beglazing overeen komt met de isolatiewaarde van het kozijn. Als dat niet het geval is, bestaat de kans op condensvorming. Het is dan mogelijk verstandiger om het gehele kozijn te vervangen.

Soorten beglazing

Bij het vervangen van de huidige beglazing kom je voor de keuze welke beglazing je moet kiezen. Voor veel mensen is dit een lastige keuze. Er zijn immers zo veel soorten beglazing. Wat zijn nu de voor- en nadelen van bepaalde glassoorten en waar worden deze het meeste toegepast? In onderstaande tekst wordt kort ingegaan op de verschillende glassoorten:

Enkel glas

Helaas hebben veel mensen in hun woning nog oudere kozijnen met enkel glas. Enkel glas bestaat uit één glasplaat. Een kozijn die voorzien is van één glasplaat houdt maar weinig warmte binnen. Vooral in de wintermaanden zorgt dit voor veel comfortklachten. In de nieuwbouw mag enkele beglazing al niet meer worden toegepast. Dit omdat enkel glas vanuit het Bouwbesluit niet meer voldoet aan de eisen met betrekking tot het binnenhouden van de warmte. Ons advies is altijd om enkele beglazing te vervangen. Dit zorgt niet alleen voor een veel hoger comfort, het scheelt ook nog eens op de energienota.

Dubbel glas

In de glasbranche worden er verschillende benamingen gebruikt voor de soorten dubbel glas met een verbeterde thermische isolatie. De meest voorkomende zijn: isolerend dubbel glas, HR, HR+ en HR++ glas.

 • Isolerend dubbel glas bestaat uit 2 glasplaten die door een afstandshouder aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De platen zijn luchtdicht afgesloten door middel van een kit. De ruimte tussen het glas is gevuld met lucht.
 • HR glas staat voor Hoog Rendement. Dit is isolerend dubbel glas waar op één glasblad een warmtereflecterende coating is aangebracht. Dit zorgt voor een goede thermische isolatie en vermindert de warmteoverdracht door straling van warmte door het raam. Door de snelle ontwikkelingen in de glasindustrie wordt HR beglazing niet meer geproduceerd. Dit omdat er tegenwoordig coatings zijn ontwikkeld met betere prestaties. Hierbij moet je denken aan HR+ of HR++ glas.
 • HR+ glasis ook isolerend dubbel glas, waarbij een warmtereflecterende coating is aangebracht. Echter zit hier de coating aan de spouwzijde, wat zorgt voor een nog betere thermische isolatie en dus minder warmteverlies door het glas. Bij HR+ beglazing is de spouw net als bij isolerend dubbelglas gevuld met droge lucht.
 • HR++ glasheeft net als bij HR+ glas aan de binnenzijde van de spouw een warmtereflecterende coating. Het verschil zit echter in de spouw. Door de lucht tussen het glas te vervangen door een beter isolerend gas (veelal argon) wordt de warmteoverdracht door convectie verminderd. Hierdoor wordt een nog betere isolatiewaarde behaald dan met HR+ beglazing.

Vacuümglas

Vacuümglas bestaat uit glasplaten waartussen zich géén isolatiegas, zoals Argon bij HR++ glas, maar een vacuüm bevindt. Een vacuüm isoleert zeer goed. Zo goed dat convectie en geleiding zo goed als onmogelijk worden gemaakt en warmtetransport alleen nog door middel van straling kan geschieden. Naast het feit dat vacuümglas warmte-isolerend werkt, is het ook een zeer goede geluidsisolator. Vacuümglas is dunner dan HR++ glas en kan daardoor bijna altijd toegepast worden in de al aanwezige kozijnen of gelijk met nieuwe kozijnen worden geplaatst. Bij enkelglas en verouderd dubbelglas ontstond er vaak condensvorming aan de binnenzijde van het glas als het buiten koud was, dat is bij vacuümglas niet meer het geval en kan er zelfs condens aan de buitenzijde vormen. Bij het produceren van sommige typen vacuümglas worden ventielen gebruikt om het glas vacuüm te trekken, deze zijn dan zichtbaar in een hoek van het glas. Tussen de glasplaten zitten afstandhouders om ervoor te zorgen dat de platen niet tegen elkaar komen, dit zijn vaak kleine zwarte bolletjes. Van een afstand zijn deze bijna onzichtbaar, van heel dichtbij zie je deze als stipjes.

Een mogelijke toepassing voor vacuümglas is in een monumentaal pand of een pand in een beschermd dorps-/stadsgezicht waar aanpassingen aan de kozijnen vaak niet gewenst zijn. Doordat het vacuümglas slechts 6 mm dik is en een hogere isolatiewaarde heeft in vergelijking met dun dubbel glas of monumentenglas, kan het heel goed in oudere kozijnen toegepast worden en toch zorgen voor een verbetering van de isolatiewaardes en verhoging van het comfort. Ook bij moderne, smalle metalen kozijnprofielen kan prima vacuümglas gebruikt worden.

Vacuümglas heeft een hogere prijs per m2 dan HR++ of HR+++ glas. De kosten zijn circa € 550,- tot € 900,- per m2. De isolatiewaarde is echter wel een stuk hoger dan HR++ glas en komt, afhankelijk van het type vacuümglas, in de buurt van HR+++ glas. Doordat vacuümglas veel dunner is dan triple glas kan het meestal direct in de bestaande kozijnen geplaatst worden zonder dat het kozijn aangepast hoeft te worden.

Triple glas (HR+++)

Het woord zegt het eigenlijk al. Enkelglas bestaat uit één glasplaat. Dubbel glas bestaat uit twee glasplaten. Triple glas bestaat dus uit drie glasplaten en wordt ook wel HR+++ glas genoemd. Tussen deze glasplaten bevindt zich argon. HR+++ glas hoeft op voorhand niet altijd beter isolerend te zijn dan HR++ beglazing. De kwaliteit van de materialen is namelijk ook van groot belang. Doorgaans heeft HR+++ beglazing wel een hogere isolatiewaarde dan HR++ beglazing. Nadeel van HR+++ beglazing is het hogere prijskaartje. Vanwege de dikte en het hogere gewicht is het lang niet altijd mogelijk om HR+++ glas toe te passen bij renovatie. Vraag daarom van tevoren eerst even of het wel mogelijk is in jouw kozijnen.

Wist je dat de afstandshouders tussen het glas ook verkrijgbaar zijn in zwart kunststof of composiet? Dit zorgt voor een nog hogere isolatiewaarde van het glas, vraag ernaar bij jouw glasleverancier.

Is er een vergunning nodig?

Voor het vervangen van beglazing is veelal geen vergunning nodig. Het vervangen van beglazing bij een monument en bij het wijzigen van de detaillering van de beglazing in beschermde stads- of dorpsgezichten is wel vergunningplicht.

Kijk voor meer informatie over vergunningen op www.omgevingsloket.nl.

Kosten

De kosten voor het vervangen van glas in een bestaand kozijn zijn afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factoren zijn het type glas, de isolatiewaarde (U-waarde), afmeting en eventuele aanvullende eisen (windlast) en persoonlijke wensen.

 • De kosten voor het vervangen van beglazing door HR++ glas bedragen circa € 160,- tot € 270,- per vierkante meter.
 • De kosten voor het vervangen van beglazing door HR+++ (triple) glas bedragen circa € 220,- tot € 350,- per vierkante meter (exclusief nieuwe kozijnen).

De bovenstaande bandbreedte is vrij ruim. Dit heeft ermee te maken dat het vervangen van beglazing maatwerk betreft. Bijkomende kosten bestaan uit het aanpassen van eventueel hang- en sluitwerk, ventilatieroosters, glaslatten, kitwerk, steiger of hoogwerker et cetera. Uiteraard verschillen tarieven tussen aanbieders. Het is daarom altijd raadzaam meerdere offertes op te vragen. Wanneer HR+++ (triple) glas niet past in het bestaande kozijn, dan is er nog de optie om dubbele beglazing toe te passen met een speciaal krypton gas als vulling. Dit gas heeft een hogere isolatiewaarde dan het standaard argon gas.

Aandachtspunten

 • Het isolerende vermogen van de beglazing wordt aangegeven met een zogeheten ‘U-waarde’. Hoe lager de U-waarde hoe beter het glas isoleert.
 • Let er bij het kiezen van nieuwe beglazing op dat de isolatiewaarde van de beglazing zoveel mogelijk overeenkomt met die van het kozijn. Als de isolatiewaarde van het kozijn veel lager is dan die van de beglazing, is de kans op condensatie op het kozijn groot.
 • Bij HR++ wordt het aanbevolen dat je bij het samenstellen van de glasdikte kiest voor een ongelijke samenstelling. Dit omdat er bij een gelijke glasdikte een storing in het beeld kan ontstaan (wiebelig of zelfs dubbel).
 • Zorg voor goede ventilatie. Bespreek met de glasleverancier de mogelijkheden voor het aanbrengen van een ventilatierooster in het raam. Door het aanbrengen van ventilatieroosters kan er voldoende geventileerd worden voor een gezond binnenklimaat. Ben je van plan een balansventilatiesysteem te plaatsen, dan zijn roosters boven de ramen niet nodig.
 • Let bij het kiezen van nieuwe beglazing ook op de kwaliteit van het huidige kozijn en probeer in te schatten wat de verdere levensduur van het kozijn is. Daarnaast is het belangrijk om te weten of er in het huidige kozijn wel HR++(+) glas geplaatst kan worden. Zaken als de draagkracht van de scharnieren (hang en sluitwerk) en de diepte van de sponning zijn hier erg belangrijk.

Veelgestelde vragen

Moet ik gewoon dubbel glas vervangen door HR++ glas?

Op termijn wel, maar als de gevel, de vloer of het dak nog niet geïsoleerd zijn, is het raadzaam dat eerst te doen. Die maatregelen leveren meer besparing op en zijn sneller terugverdiend.

Kan in ieder kozijn dubbel glas?

Over het algemeen wel, soms moet het kozijn wat aangepast worden. Met name bij de draaiende delen (openslaande ramen) moet gecheckt worden of het kozijn en de scharnieren het dubbele glas kunnen dragen. De glasleverancier let hier altijd op.

Moet ik enkel glas in mijn woning vervangen?

Voor het klimaat, je woonplezier en je energierekening is het goed om al het enkele glas in de woning (ook in niet-verwarmde ruimtes!) te vervangen door HR++ of eventueel triple glas.

Is er subsidie op het vervangen van enkel glas?

Sinds 15 augustus 2019 is er een nieuwe subsidie voor isolatie. Combineer het plaatsen van HR++ of triple glas met een andere isolatiemaatregel (dak, vloer, gevel) of combineer met zonnepanelen en je krijgt ongeveer 20% van de kosten terug. Kijk op de subsidiepagina voor meer informatie.

Subsidies en Financiering

Vind je bedrijf

Stel ons je vraag