Hellend dak isolatie

Is je huidige dak nog niet voorzien van isolatie? In dat geval is het isoleren van je dak een interessante stap om mee te beginnen.

Er zijn verschillende opties om je dak te isoleren. Dit kan bijvoorbeeld aan de buitenkant van het dakbeschot en aan de binnenkant van het dakbeschot.

De beste methode om je dak te isoleren is aan de buitenkant van het dakbeschot. Bij deze methode zijn echter wel een aantal belangrijke aandachtspunten en randvoorwaarden.
Als je besluit om de binnenkant van het (schuine) dak te isoleren dien je de juiste folies te gebruiken.

Wil je graag een gasloze woning? Dan adviseren wij je om bij de dakisolatie voor hoge isolatiewaarden te kiezen. Met de keuze voor hoogwaardige isolatiewaarden beperk je de energievraag in de woning. Hierdoor kan je op termijn ook met lagere temperaturen de woning comfortabel krijgen. Bij nieuwbouwwoningen wordt inmiddels een isolatiewaarde (Rc-waarde) van 6.0 aangehouden.

Soorten hellend dak isolatie binnenzijde

Er zijn verschillende producten die toegepast kunnen worden als isolatiemateriaal. Hierbij kan je denken aan een minerale (glas of steen)wol, hardschuim isolatieplaten (PIR) of een natuurlijk alternatief zoals vlas- of hennep wol. Let hierbij op de Rd-waarde (isolatiewaarde) van het isolatiemateriaal. Met het ene materiaal heb je minder centimeters dikte nodig om tot eenzelfde isolatiewaarde te komen dan bij een ander materiaal. Uiteraard is er ook een prijsverschil tussen de verschillende materialen. Laat je hierover voorlichten door een specialist.

Soorten hellend dak isolatie buitenzijde

Het isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde kan op meerdere manieren worden uitgevoerd. In de praktijk komen de volgende maatregelen het meeste voor:

 • isolatieplaten aanbrengen op het huidige dakbeschot
 • het inblazen van isolatiemateriaal tussen dakpannen en het dakbeschot

Is er een vergunning nodig?

Isolatie aan de binnenzijde
Voor het isoleren van een schuin dak aan de binnenzijde is geen omgevingsvergunning nodig. Indien je in het bezit bent van een monumentaal pand is het verstandig om eerst even navraag te doen bij de gemeente.

Isolatie aan de buitenzijde
Voor het isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde is in sommige gevallen een omgevingsvergunning vereist. Zo is dit onder andere afhankelijk van het feit of:

 • Je er voor kiest om nieuwe dakpannen met een andere kleur of andere stijl/uitstraling te plaatsen;
 • De nokhoogte van de woning hoger wordt;
 • Je woonachtig bent in een beschermd stads- of dorpsgezicht of monumentaal pand.

Op het moment dat één of meerdere van bovenstaande punten van toepassing is/zijn, dan is er mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Doe daarom voor de zekerheid altijd eerst even navraag bij de gemeente voordat je start met de werkzaamheden. Op www.omgevingsloket.nl kan zowel een check als een aanvraag worden gedaan.

Kosten

Wanneer je een dak van binnenuit laat isoleren door een aannemer kun je kosten verwachten van circa € 75,- tot € 130,- per vierkante meter. Dit is afhankelijk van de toe te passen materialen en het afwerkingsniveau.

Wanneer je een gehele dakrenovatie met nieuwe dakpannen en geïsoleerde dakplaten uit laat voeren ben je circa € 150,- tot € 200,- per vierkante meter kwijt. Dit is erg afhankelijk van het type afwerking, de te realiseren isolatiewaarde, aanpassingen van de dakgoten, omvang van de opdracht (doen buren mee?) et cetera. Op voorhand is het daarom niet mogelijk om een vaste vierkante meterprijs aan te geven.

Aandachtspunten isoleren binnenzijde

 • Omdat bij het isoleren van een dak aan de binnenzijde de isolatie zich aan de warme kant bevindt, komen veel vochtproblemen voor bij een onjuiste opbouw. Let er daarom op dat er aan de buitenzijde, onder de dakpannen, geen dampremmende folie, asfaltpapier of isolatielaag (PUR) aanwezig is. Is dit wel het geval, dan is de kans groot dat er condensvorming gaat optreden, omdat de waterdamp op deze manier de woning niet uit kan wanneer je aan de binnenzijde gaat isoleren. Maak in dit geval gebruik van een speciale (vochtregulerende) klimaatfolie. In de winter is de buitenlucht koud en voorkomt de klimaatfolie dat het vocht vanuit de woning in de constructie trekt. In de zomer zorgt de folie er juist voor dat eventueel opgesloten vocht kan ontsnappen uit de isolatielaag en constructie;
 • Wanneer je de dakpan omhoog schuift kan je vaak goed zien of het dakbeschot aan de buitenzijde kaal is of bedekt met een folie of isolatieschuim;
 • Het is verstandig om aan de buitenzijde, net onder de dakpannen een dampdoorlatende folie te bevestigen die tevens waterkerend is. Op deze manier kan er geen vocht van buitenaf de woning in komen, maar kan de damp van binnen wel naar buiten;
 • Een mens produceert circa 1 tot 2,5 liter vocht per dag in een woning (o.a. door te ademen, transpireren, douchen en koken). Het vocht dat een mens produceert komt als waterdamp in de woning terecht. Deze geproduceerde waterdamp zal door middel van diffusie een uitweg gaan zoeken naar koudere lucht buiten. Let er daarom op dat de isolatie wordt voorzien de juiste folie. Een dampremmende- of klimaatfolie die er voor zorgt dat het vocht niet bij de isolatie komt. Bij sommige isolatieproducten is het materiaal al voorzien van een dergelijke (aluminium) laag;
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde die goed bestand is tegen vocht, schimmels en inzakken. Met name isolatieplaten werken gemakkelijk en snel. Probeer een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te behalen. Een nieuwbouwwoning heeft op dit moment een dak met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van 6.0;
 • Let er in de toekomst op dat je niet onnodig gaten in het dak gaat boren. Hiermee doorboor je hoogstwaarschijnlijk ook de dampdichte folie;
 • Zorg er tijdens het isoleren voor dat de isolatieplaten of het isolatiemateriaal naadloos op elkaar zijn aangesloten, mochten er toch nog wat naden en kieren tussen de isolatie bevinden, zorg er dan voor dat deze naden en kieren goed afgedicht, afgeplakt of opgevuld worden;
 • Voorkom ten allen tijde dat de isolatie vóór de uitvoering en/of na de uitvoering vochtig wordt. Wanneer het isolatiemateriaal namelijk nat of vochtig wordt, vermindert dit de isolerende werking;
 • Isoleren zorgt in veel gevallen voor een stuk minder (natuurlijke) ventilatie. Let er daarom op dat je voldoende blijft ventileren. Schaf eventueel een CO2 meter aan om goed en bewust te ventileren.

Aandachtspunten isoleren buitenzijde

 • Om vochtproblemen te vermijden is het aan te raden om hellende daken ook van ventilatiepannen te voorzien. Controleer eventueel of de aannemer ook voldoende ventilatiepannen plaatst;
 • Als in het dakbeschot naden en kieren aanwezig zijn, is het belangrijk deze af te dichten;
 • Houdt er goed rekening mee dat de panlatten en de dakpannen vrij van het isolatiemateriaal worden aangebracht;
 • Het is zeer raadzaam om tussen de tengellatten van het dak en het isolatiemateriaal een open ruimte (spouwruimte) te houden van circa 2 centimeter;
 • Houdt er rekening mee dat er een omgevingsvergunning nodig is als de dakhoogte verandert door het aanbrengen van de isolatie;
 • Ook bij het plaatsen van een andere kleur dakpannen is een omgevingsvergunning nodig;

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning of een check uit te voeren of er een vergunning nodig is zie www.omgevingsloket.nl.

Subsidies en Financiering

Vind je bedrijf

Stel ons je vraag