Plat dak isolatie

Is je platte dak nog niet voorzien van isolatie? Dan is het isoleren van je dak een interessante stap om mee te beginnen.

Een belangrijke eigenschap van warme lucht is dat het opstijgt. Het opstijgen van warme lucht heeft tot gevolg dat het zich verplaatst naar het dak. Veel oudere woningen hebben een dak dat niet geïsoleerd is. Dit betekent dat veel warme lucht verloren gaat. Dakisolatie kan daarom een hoge energiebesparing opleveren en tevens een comfortverbetering met zich mee brengen.

Het isoleren van een plat dak kan zowel aan de buitenkant van het platte dak als aan de binnenkant. Echter raden wij aan om er voor te kiezen om de buitenzijde van het platte dak te isoleren. Het isoleren van een plat dak aan de binnenkant brengt namelijk de nodige risico’s met zich mee. De kans op vocht en schimmelvorming is bij het isoleren van de binnenzijde van een plat dak namelijk vele malen groter dan bij isolatie aan de buitenzijde.

Wil je graag een gasloze woning? Dan adviseren wij om bij de dakisolatie voor hoge isolatiewaarden te kiezen. Met de keuze voor hoge isolatiewaarden beperk je de energievraag in de woning. Hierdoor kan je op termijn ook met lagere temperaturen de woning comfortabel warm krijgen. Bij nieuwbouwwoningen wordt inmiddels een isolatiewaarde (Rc-waarde) van 6.3 aangehouden.

Soorten plat dak isolatie

Het isoleren van een plat dak aan de buitenzijde is de meest voorkomende en tevens de aan te raden manier om een plat dak te isoleren. Er bestaan verschillende manieren om een plat dak aan de buitenzijde te isoleren:

Omgekeerd dak constructie

Als de bitumen dakbedekking nog in goede staat is wordt vaak gebruik gemaakt van de omgekeerd dak constructie. De isolerende werking hiervan is een stuk minder dan die van een warm dak constructie. Echter is de maatregel wel een stuk minder ingrijpend. Bij deze methode worden er vochtbestendige isolatieplaten op de huidige dakbedekking geplaatst. Op het moment dat de vochtbestendige isolatieplaten zijn geplaatst, wordt hier een ballast laag van bijvoorbeeld grind, tegels of groen dak overheen geplaatst. Deze ballast laag dient voor stevigheid en moet er voor zorgen dat de isolatieplaten niet kunnen wegwaaien. Bij deze methode blijft de bestaande dakbedekking zorgen voor de waterdichtheid van het dak. Het is daarom belangrijk om de staat van de bestaande dakbedekking te (laten) controleren. Zie onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van een omgekeerd dak constructie.

Warm dak constructie

Bij het isoleren van de buitenzijde van een plat dak middels de warm dak constructie wordt de isolatie aan de bovenzijde van de draagconstructie van het dak bevestigd. De dragende constructie blijft dus ”warm”. De warm dak constructie is een behoorlijk ingrijpende en arbeidsintensieve ingreep. Daarentegen is dit wel de meest effectieve manier om het platte dak aan de buitenzijde te isoleren.

Bij het toepassen van een warm dak zal de aannemer/dakdekker de staat van de huidige dakbedekking controleren. Mogelijk kan deze laag gebruikt worden als dampscherm. Indien dit niet mogelijk is zal de aannemer of dakdekker de oude dakbedekking verwijderen en een dampscherm aanbrengen. Vervolgens wordt het isolatiemateriaal op het dampscherm geplaatst. Als de balklaag zelf niet op afschot ligt moeten de platen op afschot worden bevestigd zodat het regenwater goed wordt afgevoerd naar de afvoeren. Nadat het isolatiemateriaal is geplaatst, wordt een waterkerende laag aangebracht (dakbedekking). Eventueel kan ervoor worden gekozen om op de dakbedekking nog een ballast- of afwerklaag te laten plaatsen van bijvoorbeeld tegels, grind of een groen dak. Afhankelijk van de gekozen dikte van het isolatiemateriaal kan het zijn dat de dakrand nog moet worden verhoogd. Dit voorkomt dat er bij een hevige bui regenwater over de dakrand wordt gestuwd. Zie onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van een warm dak constructie.

Isolatie aan binnenzijde van het dak
Isolatie aan de binnenzijde van een plat dak heeft niet de voorkeur, maar is wel mogelijk. Het isoleren vanuit de binnenzijde geeft een verhoogd risico op het opsluiten van vocht in de constructie als er niet wordt gewerkt met de juiste materialen. Dit kan houtrot en schimmelvorming tot gevolg hebben. Indien het isoleren van de binnenzijde de voorkeur heeft, adviseren wij gebruik te maken van een speciale klimaatfolie. Een klimaatfolie heeft een vochtregulerende ‘ademende’ werking en past de structuur aan op de luchtvochtigheid in de ruimte. Hierdoor wordt er geen vocht opgeslagen tussen het isolatiemateriaal en de (dampremmende, waterdichte) dakbedekking. Daarnaast is het verstandig om de isolatie rechtstreeks tegen het dakbeschot aan te brengen zonder luchtspouw.

Is er een vergunning nodig?

Indien de hoogte van het dak en/of het aangezicht van de woning wordt gewijzigd is een omgevingsvergunning nodig. Doe daarom voor de zekerheid altijd eerst even navraag bij de gemeente voordat je start met de werkzaamheden. Op www.omgevingsloket.nl kan zowel een check als een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden gedaan.

Kosten

Wanneer je het dak van binnenuit laat isoleren door een professional zijn de kosten circa € 35,- tot € 50,- per m2. Deze prijs is zeer afhankelijk van het nagestreefde afwerkingsniveau. Bij het zelf isoleren van het dak zullen de kosten circa € 20,- tot € 35,- per m2 bedragen. Ook dit is afhankelijk van het nagestreefde afwerkingsniveau.

De kosten voor het isoleren van een plat dak middels de warm dak constructie, zijn onder andere afhankelijk van de gekozen isolatiewaarde en het type isolatiemateriaal. Prijzen variëren tussen circa € 40,- tot € 60,- per m2. Deze prijs is voor de isolatie, hierin is geen dakbedekking of afwerking meegenomen.

Afhankelijk van de gekozen isolatiewaarde en het type isolatiemateriaal zullen de kosten van een omgekeerd dak constructie circa € 40,- tot € 60,- per m2 bedragen.

Aandachtspunten en randvoorwaarden

 • Het isoleren van het dak aan de buitenzijde zorgt er voor dat de woning hoger wordt. In de meeste gevallen mag je een dak pas aan de buitenzijde isoleren nadat een omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente. Meer informatie over de maximale bebouwingshoogte van jouw woning is terug te vinden in het betreffende bestemmingsplan;
 • Isoleren middels de omgekeerd dak methode is alleen mogelijk als de bestaande dakbedekking nog in goede staat is (inspecteer het dak op bobbels, scheurtjes en uitdroging);
 • Controleer van tevoren goed of het platte dak onder afschot ligt naar de hemelwaterafvoer. Als het dak niet onder afschot ligt kunnen zich vochtproblemen voordoen of kan er door het hoge gewicht zelfs instortingsgevaar ontstaan;
 • Bij een tussenwoning, hoekwoning of een twee-onder-een-kap woning is het niet mogelijk om als woningeigenaar alleen jouw eigen platte dak te isoleren als deze grenst (en doorloopt) naar de buren. De buren dienen ook hun dak te isoleren omdat je anders te maken krijgt met verschillen in hoogte;
 • Bij het aanleggen van een ballastlaag dien je er zeker van te zijn dat de dakconstructie dit hogere gewicht kan dragen. Bij twijfel is het verstandig om je te laten adviseren door een gespecialiseerd bedrijf of constructeur;
 • Vraag de aannemer bij de keuze van het materiaal of het betreffende materiaal ongevoelig is voor krimp en uitzetting. Als het isolatiemateriaal gevoelig is voor krimp en uitzetting kan in de toekomst de dakbedekking op bepaalde plaatsen worden aangetast en lekkage optreden;
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge drukvastheid zodat het dak goed beloopbaar is bijvoorbeeld XPS (geëxtrudeerd polystyreen) of PIR (polyisocyanuraat);
 • Kies een isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde. Een nieuwbouwwoning heeft op dit moment een dak met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van 6,3;
 • Doordat het dak hoger komt te liggen dienen meestal de dakranden, goten en aansluitende loodslabben ook te worden aangepast;
 • Let erop dat de dakrand na het isoleren minimaal 12 centimeter boven de dakrand uitsteekt (bij een omgekeerd dak gemeten vanaf het isolatiemateriaal of hoogste punt ballastlaag). Dit voorkomt dat regenwater bij een hevige bui over de rand heen stuwt;
 • Let erop dat de isolatieplaten voldoende op afschot worden geplaatst. Dit voorkomt dat er water op het dak blijft staan.
 • De voorkeur gaat er naar uit om de warm dak constructie met mooi weer aan te brengen zodat er geen vocht binnen de constructie opgesloten kan raken;
 • Controleer voor het isoleren de technische staat van het dak (bobbels, plooien, verweringsplekken etc.). Als de dakbedekking in een slechte staat is kan dit in de toekomst voor problemen zorgen;
 • Laat van tevoren controleren of de dakconstructie bij een omgekeerd dak het gewicht van de ballast laag kan dragen.

Subsidies en Financiering

Vind je bedrijf

Stel ons je vraag