Vloerisolatie

Vloerisolatie is een interessante maatregel om mee te starten bij het energiezuiniger en comfortabeler maken van de woning.

Een goed geïsoleerde woning zorgt er namelijk voor dat je minder energie nodig hebt om de woning op de juiste temperatuur te krijgen. Dit is zeker interessant als je op termijn besluit om de woning niet meer te verwarmen met aardgas. Bij een goed geïsoleerde woning is het mogelijk om op termijn ook bij lagere temperaturen de woning comfortabel te krijgen. Zorg er daarom voor dat de woning eerst zo min mogelijk energie nodig heeft.

Voor het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de onderkant van de vloer moet de kruipruimte hoog genoeg zijn. Bij betonnen vloeren is het uitgangspunt dat de hoogte na het aanbrengen van het isolatiemateriaal nog minimaal 35 cm is. Bij houten vloeren kan het isolatiemateriaal tussen de balken worden aangebracht en moet de minimale ruimte tussen de bodem en de onderkant van de balk minimaal 35 cm zijn.

Soorten kruipruimte isolatie

Je kunt de onderkant van de vloer met verschillende soorten materialen isoleren. In de praktijk worden door de isolatiebedrijven veelal de volgende isolatiematerialen gebruikt:

 • Polyurethaan (PUR) / Ecospray / Jetspray (isolatiewaarde = λ 0,023-0,032);
 • Thermoskussens/prestatiefolie (isolatiewaarde = +/- λ 0,026);
 • Isolatieplaten(diverse isolatiewaarden)

Deze isolatiematerialen hebben allemaal een goede isolatiewaarde en zijn zeer geschikt om te gebruiken als vloerisolatie.

Polyurethaan (PUR)/Ecospray/Jetspray

Polyurethaan (purschuim)/Ecospray/Jetspray vloerisolatie wordt tegen de onderkant van de vloer aan gespoten. Dit gebeurt middels een speciaal spuitpistool. Op het moment dat het isolatiemateriaal gespoten wordt, is het materiaal nog vloeibaar. Het materiaal zet uit en droogt op tot een harde isolerende plaat die zich aan de onderkant van de vloer hecht.

Jetspray is een gespoten minerale wol. Dit is een milieuvriendelijker alternatief voor PUR/Ecospray. Omdat het een dampopen materiaal is moet de kruipruimte wel volledig droog zijn, anders kan de isolatielaag het vocht opnemen waardoor de isolerende werking minder wordt. Het toepassen van een dampwerende bodemafsluiting kan hier een oplossing voor zijn.

Thermoskussens/prestatiefolie (isolatiefolie)

Een andere manier voor isolatie van de onderkant van de vloer is de toepassing van thermoskussens of prestatiefolie. Thermoskussens bestaan uit een plasticfolie met een dun aluminiumlaagje dat een hoge reflectiewaarde heeft. De thermoskussens kunnen zowel tegen de onderkant van een betonnen als een houten vloer worden bevestigd. Het materiaal is opvouwbaar en ziet eruit als een klein pakket aluminiumfolie. Wanneer de folie echter is bevestigd aan de onderzijde van de vloer en het isolatiemateriaal wordt uitgevouwen, worden er meerdere luchtlagen gevormd. Deze luchtlagen hebben een isolerende buffer en zorgen er voor dat de begane grondvloer minder warmte uitstraalt en warmte verliest in de richting van de kruipruimte. Dit komt doordat de folie een warmt reflecterende eigenschap heeft en ervoor zorgt dat de warmte die weglekt uit de woning wordt gereflecteerd.

Meestal worden thermoskussens of prestatiefolies aangebracht in combinatie met een bodemfolie. Deze bodemfolie zorgt ervoor dat het vocht niet naar boven komt en kan als bijkomend effect hebben dat de muffe lucht uit kruipruimte verdwijnt.

Isolatieplaten

Het is ook mogelijk de onderkant van de vloer te (laten) isoleren met isolatieplaten. Er zijn meerdere soorten plaatmaterialen die worden gebruikt voor vloerisolatie.

De plaatmaterialen worden veelal bevestigd aan de onderkant van de vloer door ze te plakken, te klemmen of ze worden bevestigd met speciale montagepennen. Wat het beste materiaal is hangt af van het type vloer en de situatie in de kruipruimte. Uiteraard speelt hierin ook de persoonlijke voorkeur mee.

Is er een vergunning nodig?

Voor het isoleren van de onderkant van de begane grondvloer is geen vergunning nodig. Indien je in het bezit bent van een monumentaal pand is wel een vergunning nodig, neem in dat geval contact op met de gemeente.

Kosten

De kosten voor vloerisolatie kunnen afhankelijk zijn van een aantal elementen. Denk hierbij aan het type isolatiemateriaal, de isolatiewaarde van het materiaal, de hoogte van de kruipruimte en de arbeidscomponent voor het aanbrengen van het materiaal onder de vloer.
Gespoten materialen zijn relatief snel aan te brengen. Kijkende naar de kosten van gespoten materialen variëren deze gemiddeld rond de € 30,- tot € 40,- per vierkante meter. Materialen die met de hand worden aangebracht zijn veelal iets bewerkelijker. Hierbij liggen de kosten gemiddeld rond de € 40,- tot € 50,- per vierkante meter. In beide manieren van uitvoeren (gespoten of handmatig aanbrengen) is qua isolatiewaarde uitgegaan van een minimale Rd-waarde van 3,5. De Rd-waarde staat voor de verklaarde (d) warmteweerstandswaarde (R) van het isolatiemateriaal met een bepaalde dikte. Een minimale Rd-waarde van 3,5 is vereist om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie. Een hogere isolatiewaarde is met name aan te bevelen bij toepassing van vloerverwarming, een totale isolatie van de vloer (Rc-waarde) van 5,0 zou dan optimaal zijn.

De bovenstaande prijzen zijn op basis van het laten aanbrengen van vloerisolatie door een gespecialiseerd isolatiebedrijf. Bij een gemiddelde tussenwoning van 50 m2 zal de totale prijs circa € 1.500,- tot € 2.500,- bedragen.

Aandachtspunten

 • Vloerisolatie brengt naast de vele voordelen ook een aantal belangrijke aandachtspunten met zich mee. Indien je de vloer laat isoleren door een gespecialiseerd bedrijf, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de volgende aandachtspunten:
 • Het is belangrijk dat er voldoende ventilatie onder de vloer aanwezig is. Indien er niet voldoende ventilatie is, kunnen er ventilatiekokers worden aangebracht;
 • Wanneer er bij houten constructievloeren als vloerafwerking een dampdichte laag aanwezig is, zoals bijvoorbeeld een reflecterende folie onder de laminaatvloer, dien je hier rekening mee te houden. Sluit de vloer dan niet aan de onderzijde af met een dampdicht materiaal;
 • Wanneer je kiest voor thermoskussens is het verstandig om dit te doen in combinatie met bodemfolie. Door deze folie wordt de kruipruimte droger;
 • Leidingdoorvoeren dienen goed en naadloos te worden dichtgezet;
 • Controleer van tevoren of er geen vocht in de kruipruimte aanwezig is;
 • Zorg er voor dat de leidingen goed toegankelijk en bereikbaar blijven.

Extra aandachtspunten als je in het bezit bent een van Kwaaitaalvloer:
In de jaren ’60 en ’70 moesten in een zeer korte periode veel woningen gebouwd worden. Om het productieproces te versnellen is calciumchloride toegevoegd aan het beton. Calciumchloride zorgt er voor dat het beton sneller hard wordt. Vloeren die met calciumchloride zijn verhard worden ook wel Kwaaitaalvloeren genoemd. Het gevolg van het aanbrengen van de calciumchloride heeft er onder andere voor gezorgd dat in veel vloeren roest in de wapening is ontstaan. Dit kan soms gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Een Kwaaitaalvloer is te herkennen aan de gewelfde vloerelementen en mogelijk aan de volgende eigenschappen:

 • Zichtbaar wapening dat is verroest;
 • Vloerelementen die zijn verzakt;
 • Beton in de vloer heeft roestplekken;
 • Scheurvorming in het beton.

Deze vloeren zijn veel toegepast in de bouwperiode 1965-1983. Indien je twijfelt of je in het bezit bent van een Kwaaitaalvloer, is het verstandig om een specialist naar vloer te laten kijken. Indien je een Kwaaitaalvloer hebt, dan kan de specialist beoordelen of het verstandig is om vloerisolatie toe te passen. Over het algemeen zal het advies zijn om de vloer niet te isoleren. Door de vloer te isoleren is het niet meer mogelijk om de vloer te inspecteren. Hierdoor wordt vaak bij vochtige kruipruimten aanbevolen om een bodemisolatie toe te passen in plaats van een vloerisolatie. Een vochtige kruipruimte verhoogt namelijk het risico op problemen bij Kwaaitaalvloeren.

Subsidies en Financiering

Vind je bedrijf

Stel ons je vraag